Buitenschoolse opvang

 

Het is voor De Hoeksteen niet mogelijk om zelf de juiste faciliteiten te leveren voor de buitenschoolse opvang volgens de regels die de overheid hiervoor stelt. Daarom heeft onze school een convenant afgesloten met de  SKBNM  (Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg) voor het uitbesteden van de BSO. Kinderen van scholen met een convenant krijgen voorrang bij eventuele wachtlijsten.

 

Procedure BSO

  • U kunt uw kind aanmelden voor de BSO bij de SKBNM. In verband met mogelijke wachtlijsten is het zinvol om vroeg in te schrijven.
  • De BSO vindt plaats op de locaties van de SKBNM en dus niet op school. De vormgeving van de opvang valt onder de verantwoordelijkheid van de kinderopvangvoorziening. Dat betekent dat voor de BSO zowel het aannamebeleid, als de pedagogische uitgangspunten van de SKBNM zullen worden gehanteerd.
  • Voor ieder kind dat wordt geplaatst, wordt een contract opgemaakt.
  • Incidentele opvang (minimaal tien opvangdagen) is ook mogelijk. Kinderen kunnen tijdens schoolvakanties en studiedagen worden opgevangen zonder dat zij gebruik maken van ‘reguliere’ wekelijkse opvang.


De kosten van de opvang

De kosten van de opvang worden aan de ouders doorberekend door de SKBNM. Informatie over de tarieven en werkwijze van de SKBNM vindt u op de website van de stichting.