ParnasSys en Social Schools

 

Op De Hoeksteen maken we gebruik van het administratiesysteem ParnasSys en het communicatieplatform Social Schools.

 

ParnasSys

ParnasSys is ons leerlingadministratiesysteem waarin ouders/verzorgers via het ouderportaal de contactgegevens van zichzelf en hun kind(eren) kunnen inzien en indien nodig bijwerken. Ook kunnen de ouders en verzorgers daar de leerresultaten inzien van hun kinderen.

Bij binnenkomst van uw kind op school krijgt u van de administratie een mail met de inloggegevens voor Parnassys. Na registratie kunt u via deze link naar het ouderportaal van ParnasSys: Ouderportaal ParnasSys

Op basis van de mailadressen die van ouders/verzorgers in ParnasSys geregistreerd staan, kunnen ouders/verzorgers deelnemen aan ons communicatieplatform Social Schools. U ontvangt van de leerkracht uw inloggegevens.

Als u vragen heeft met betrekking tot het inloggen in Parnassys, stuurt u dan een mailtje naar info@hoeksteenbussum.nl 

 

Social Schools

Social Schools is een afgeschermde omgeving met een facebook-achtige uitstraling, waar iedere ouder op in kan loggen met een persoonlijke login. Bestaande ouders zijn bij de lancering uitgenodigd en nieuwe ouders ontvangen een uitnodiging per e-mail om een ouderprofiel aan te maken.

Na het aanmaken van het profiel (nog geen twee minuten werk) heeft u als ouder toegang tot de schoolgroep (berichten aan iedereen) en tot de groep van uw kind(eren) (berichten aan de ouders van de klas).

Het communicatieplatform is toegankelijk via de login button op de website of via de app die u op uw mobiele telefoon kunt zetten. Een link naar de app vindt u in de uitnodiging of door Social Schools op te zoeken in uw app store. Momenteel worden Windows phones niet ondersteund. Hierop is het Social Schools communicatieplatform echter wel gewoon via de browser te bereiken.

 

Beleid Social Schools

Om ervoor te zorgen dat de communicatie binnen Social Schools goed verloopt hanteren we het volgende beleid:

 

Rechten

1. Schrijfrecht hebben leerkrachten en klassenouders.

2. Reageer- en “like” recht hebben de overige ouders. Dit geldt alleen voor de berichten in de groep van uw kind, op school brede berichten kan niemand reageren.

 

Afspraken – Ouders

1. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een digitaal veilig klimaat op Social Schools. Sociale omgangsvormen gelden online net zo goed als offline. Een digitaal veilig klimaat houdt in dat we elkaar met respect aanspreken. Alles wat u plaatst kan direct worden gezien door anderen en niet meer door uzelf worden verwijderd of gewijzigd.

2. Wees terughoudend met reacties op geplaatste berichten. Reageer alleen als dat voor de hele groep zinvol is of als antwoord op een gestelde vraag.

3. De privacy van anderen wordt gerespecteerd.

4. Deel als ouder geen foto’s vanaf Social Schools op social media zoals Facebook, Instagram en Twitter.

 

Gebruikersprofiel

Omdat we een open beleid voorstaan binnen Social Schools, willen wij alle gebruikers verzoeken om een duidelijk profiel aan te maken, compleet met pasfoto. Op die manier is altijd duidelijk wie met wie communiceert.

 

Toegang aanvragen

Als u geen toegang heeft tot het ouderportaal of het communicatieplatform maar wel ouderlijk gezag heeft over een kind dat bij ons naar school gaat, kunt u toegang aanvragen via info@hoeksteenbussum.nl. Vermeld de naam van uw kind(eren), uw eigen naam en het juiste e-mailadres. U ontvangt dan (na verificatie) een activatiecode voor het ouderportaal.