Jeugd en Gezin: advies over gezondheid en opvoeden

De Hoeksteen volgt de ontwikkeling en gezondheid van de kinderen in samenwerking met Jeugd en Gezin
Jeugd en Gezin zet zich in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen in de regio Gooi en Vechtstreek. Ouders en kinderen kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, en gezins- en opvoedcoaches.

 

Contactmomenten 

Bij Jeugd en Gezin werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten, screeners en gezins- en opvoedcoaches. Zij zien je kind regelmatig tijdens een afspraak, maar ook tussendoor kun je altijd contact opnemen. Zo hopen we samen eventuele ziekten of problemen te voorkomen of vroeg op te sporen.

In onderstaand schema staat op welke leeftijd je een afspraak krijgt voor je kind. De meeste afspraken vinden op een van onze locaties plaats, maar soms ook thuis of op school.  

 

Afspraken op het consultatiebureau voor 5 en 10 jarigen.

Op 5 en 10-jarige leeftijd worden alle kinderen uitgenodigd voor een onderzoek op het consultatiebureau. Dit is een nieuwe werkwijze waarmee in 2019 is gestart. 
Tijdens de afspraak heb je een gesprek met de jeugdverpleegkundige en wordt je kind gewogen en gemeten. Bij 5-jarigen vindt ook een ogen- en orentest plaats. Bij 10-jarigen gebeurt dit alleen als hier vragen of zorgen over zijn.

 

Extra onderzoek

Naar aanleiding van vragen of zorgen kunnen extra onderzoeken worden afgesproken. Dit kan op verzoek van jezelf, je kind, de leerkracht of intern begeleider. Naast de onderzoeken rond 5 en 10 jaar kunnen kinderen dus op elke leeftijd een afspraak krijgen bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

 

Oproep voor vaccinaties

In het kalenderjaar waarin kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor twee vaccinaties; één tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en één tegen bof, mazelen en rodehond (BMR). Daarnaast ontvangen kinderen in het jaar waarin zij 10 worden een oproep voor de vaccinatie tegen 6 vormen van kanker. Deze HPV-vaccinatie bestaat uit een serie van twee prikken.

 

Vragen over ontwikkeling en opvoeden

Bij vragen over de groei en ontwikkeling van je kind kun je altijd met Jeugd en Gezin contact opnemen. Bijvoorbeeld bij vragen over taal/spraak, voeding, leefstijl, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, seksualiteit, zindelijkheid etc.
Ook voor vragen over de opvoeding kun je bij Jeugd en Gezin terecht. 
De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Daarnaast bieden zij in een aantal gemeenten workshops en opvoedcursussen aan.

 

Contactgegevens

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek is op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur bereikbaar via telefoonnummer: (035) 692 63 50. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@jggv.nl  of voor meer informatie kijken op www.jggv.nl