Passend onderwijs

 

Sinds de invoering van Passend Onderwijs in augustus 2014 worden schoolbesturen verantwoordelijk gesteld voor de opvang van alle leerlingen in de regio. Dat betekent dat een school zich inspant zoveel mogelijk kinderen te begeleiden. Een school kan daarvoor via het Samenwerkingsverband Unita extra ondersteuning aanvragen. Is een school van mening dat de onderwijsbehoeften van een kind de mogelijkheden van de school overstijgen, dan zal er naar een passende plek in de regio gezocht worden. Dit kan een andere basisschool betreffen, of een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs.


Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het Schoolondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning De Hoeksteen kan bieden en waar de grenzen liggen.


Samenwerkingsverband Unita

In het kader van de wet op Passend Onderwijs werken alle scholen in de regio samen in het Samenwerkingsverband Unita. De Hoeksteen is al jaren actief deelnemer aan dit Samenwerkingsverband.