Documenten en protocollen

Het schoolbestuur en de directie van De Hoeksteen hebben een aantal protocollen opgesteld waarin bepaalde procedures op school worden beschreven. Om deze regelingen te kunnen lezen, klikt u op de blauwe balk.

Pestprotocol

Hygiëne protocol

Protocol hoofdluis

Klachtenregeling

Protocol schoolexcursies

Beleid charitatieve en commerciële uitingen

Protocol televisieopnamen

Vervoersregeling

Klik hier voor de wettelijke regeling met betrekking tot het vervoer van kinderen.