Digitaal en mediawijs

 

ICT op de Hoeksteen
Op de Hoeksteen willen we de kinderen handvatten geven om deel te nemen aan de maatschappij. Een onderdeel hiervan is dat we kinderen de ICT-vaardigheden mee willen geven die ze nodig hebben om zich in de maatschappij te kunnen redden. 

Daarnaast gebruiken we ICT-middelen om het onderwijs efficiënter in te richten, zodat we meer tijd hebben om datgene te doen wat er echt toe doet: lesgeven.

De afgelopen jaren is er veel gedaan om de bovenstaande doelen te realiseren. Zo hebben alle klassen een digibord en krijgt elk kind, vanaf groep 3, een eigen Chromebook. Er wordt gewerkt met verschillende digitale methodes die ervoor zorgen dat lessen interactief en aantrekkelijk zijn.

Digitale geletterdheid

Met de methode Basicly geven wij digitale geletterdheid een structurele plek in ons onderwijs. Hier wordt les gegeven aan de hand van vier domeinen:

 • mediawijsheid

 • computational thinking

 • ICT-basisvaardigheden

 • informatievaardigheden
   

Snappet
Op de Hoeksteen werken we met Snappet. Aan de hand van deze digitale methode geven wij onder andere de taal-, reken- en spellinginstructies op het digibord en kunnen de kinderen de verwerking maken op hun Chromebook. Enkele voordelen van Snappet zijn dat:

 1. de kinderen na de instructie opdrachten krijgen die aansluiten op het eigen niveau.

 2. de leerkrachten in een live overzicht kunnen meekijken hoe de kinderen de vragen beantwoorden en zo nodig direct ondersteuning kunnen bieden.

 3. het werk direct wordt nagekeken en de leerlingen dus meteen feedback krijgen. De leerkracht houdt zo meer tijd over om de lessen voor te bereiden of extra instructie te geven.

 4. er een analyse wordt gemaakt van de gemaakte opdrachten waarin de sterke en minder sterke punten van de leerling snel zichtbaar zijn.
   

Schermtijd
Op dit moment wordt onderzocht hoe wij de beschikbare ICT-middelen zo effectief mogelijk kunnen inzetten. Op deze manier proberen wij de schermtijd zo beperkt mogelijk te houden. Zo is het bijvoorbeeld goed mogelijk om bij bepaalde lessen niet voor een digitale verwerking te kiezen, maar juist een papieren. Daarnaast maken wij de leerlingen er ook bewust van dat te veel schermtijd schadelijk kan zijn.