Digitaal en mediawijs

 

Op De Hoeksteen gaan we met onze tijd mee en daarom maken we steeds meer gebruik van digitaal onderwijs. Alle klassen zijn voorzien van digiborden, vanaf de kleutergroepen leren de kinderen omgaan met chromebooks en in de groepen 4 t/m 8 werken we met Snappet.

Snappet

Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door op de chromebooks het benodigde lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. De chromebook dient zo als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden.

Hoe werkt het

Onze leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doen de leerlingen echter via Chromebooks en niet meer in een schrift. De leerlingen zien daardoor meteen of ze de opgave goed hebben gedaan. Is het fout? Dan kunnen de leerlingen de opdracht meteen verbeteren. Door de directe feedback hoeven de kinderen niet meer te wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar kunnen ze direct zien of ze het goed of fout doen. Dit is een enorm verschil met de gewone schriftjes.

Maar er is meer. De leerkracht kan via de computer meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. De leerlingen zijn met naam te zien op de computer. Achter de naam ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is. Rood is fout, bij oranje heeft de leerling meerdere pogingen nodig gehad en groen is in één keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof.

Stel dat een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt, dan kan de leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal uitleggen. De leerkracht kan via het digibord laten zien hoe de klas heeft gewerkt (de namen worden dan weggelaten).

Voordelen
  • De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen;
  • Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen;
  • Meer individuele differentiatie mogelijk;
  • Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen;
  • Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse;
  • Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder kind een eigen tablet heeft;
  • Meer doelgericht/ opbrengstgericht werken. Doordat Snappet de opgaven heel sterk richt op de einddoelen staat niet meer de methode centraal, maar het eindresultaat.Mediawijs

Hoewel digitaal en online werken vele voordelen biedt, zijn wij ons tegelijkertijd bewust van de risico’s die dit met zich meebrengt. Kinderen maken op steeds jongere leeftijd gebruik van internet en het is moeilijk hun online gedrag te controleren en te begeleiden. Daarom vinden wij het van belang hen mediakennis bij te brengen en ze ook inzicht te geven in de gevolgen die hun online activiteiten, zoals het plaatsen van berichten en foto’s, op hun gevoelsleven kunnen hebben. Dit doen wij door wij door vanaf het schooljaar 2017-2018 deel te nemen aan de doorlopende leerlijn van Nationaal Media Paspoort.

Dit wetenschappelijk onderbouwde lesprogramma leert de kinderen zelf na te denken over hoe ze slim met media om kunnen gaan, stimuleert de kinderen zelfstandig beslissingen te nemen over hun online gedrag en geeft ze inzicht in hoe zij kunnen reageren wanneer de media hun emoties aanspreken. Dit heeft tot doel hen krachtig te maken in een online wereld.

Het programma is opgebouwd uit zeven lessen rondom zeven thema's die ieder jaar terugkeren. De lessen duren 20 (groep 1,2), 30 (groep 3,4) of 40 minuten (groep 5-8) minuten per les en zijn afgestemd op de leeftijd, de belevingswereld en het leervermogen van de kinderen.

In groep 5 maken de leerlingen een digitaal paspoort aan, waarin zij hun eigen motivaties en individueel gekozen strategieën noteren. In groep 6 en 7 gaan ze hiermee verder. In groep 8 (2018-2019) krijgen de kinderen uiteindelijk de beschikking over een eigen digitaal paspoort, een persoonlijk document dat richting geeft aan hun online gedrag.