Duurzame school

Op De Hoeksteen vinden we het belangrijk om op bewuste en zuinige wijze met onze leefomgeving om te gaan. Daarom zetten we ons op verschillende manieren in voor een beter milieu.

Zonnepanelen

Op het dak van onze school zijn sinds het voorjaar 2009 62 zonnepanelen geïnstalleerd. Deze panelen wekken gedurende de dag (en dan vooral bij veel zon) elektriciteit op. Samen leveren ze ongeveer 20% van ons totale jaarverbruik aan elektriciteit. Wat we niet zelf verbruiken (tijdens bijvoorbeeld vakantieperiodes) wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. 

Energiebesparing

We proberen op school natuurlijk zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie. Een aantal jaar geleden hebben we onze oude verwarmingsketels vervangen door nieuwe HR ketels. Dat heeft een aanzienlijke besparing opgeleverd op ons gasverbruik. Door de vele computers hebben we een relatief hoog elektraverbruik. We proberen dit op allerlei manieren te verminderen.

Zo maken we gebruik van een systeem om de stroom uit te schakelen van boilers en computers als ze niet gebruikt worden. Ook is het hele gebouw uitgerust met energiezuinige HF verlichting. Dit heeft een besparing van rond de 25% opgeleverd op ons elektriciteitsverbruik.

Lege batterijen? Lever ze in!

Lege batterijen mogen niet weggegooid worden in de vuilnisbak. Er kunnen stoffen in zitten die schadelijk zijn voor het milieu. Bovendien zijn de metalen te hergebruiken. Daarom staat er op school een ton om lege batterijen in te leveren.

Oud papier

Onze school scheidt papier en karton in de klassen. Ook u kunt bij school uw oud papier inleveren. Op het schoolplein vindt u hiervoor drie blauwe papiercontainers. Het geld dat we inzamelen met dit oud papier wordt besteed aan extra’s voor de school. Elke maandag worden de containers geleegd.