Team

Iedere groep heeft zijn eigen vaste groepsleerkracht(en). Naast de groepsleerkracht zijn er vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en muziek. Ook zijn er twee intern begeleiders (IB’er) werkzaam. Zij zijn verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de ondersteuning voor leerlingen. Ook sturen zij de onderwijsassistenten aan. De onderwijsassistenten ondersteunen het onderwijs en groepjes leerlingen in alle groepen. Tevens is er een administratief medewerker en conciërge werkzaam op school. Voor het organiseren van onze evenementen hebben we een evenementencoördinator. Tenslotte hebben we een TSO coördinator. 

De mailadressen van onze groepsleerkrachten zijn te vinden in social schools.

De directie

Op de Hoeksteen werkt het management team (MT) goed met elkaar samen. Het management team bestaat uit de directeur Floor Tiesing, de adjunct directeur Anoek Spijkerman en onze bouwcoördinatoren.