Bijzondere activiteiten

 

Jaarlijkse activiteiten

  • Sportdag: vindt in april plaats, op het terrein van SDO, en wordt door ouders en leerkrachten georganiseerd;
  • Schoolfeest: vindt plaats aan het eind van het jaar en wordt gehouden rond een bepaald thema, waarbij voor alle groepen van alles te beleven is
  • Schoolreis: één keer per vier jaar houden we geen schoolfeest, maar gaan we op schoolreis;
  • Carnaval: bij een katholieke school hoort natuurlijk een carnavalsfeest, waar, naast allerlei vrolijke activiteiten, een optreden van een artiest plaatsvindt;
  • Feestdagen: Sinterklaas, Kerst en Pasen worden uitgebreid gevierd;
  • Excursies: elke groep gaat minimaal één keer per jaar op excursie. Bestemmingen zijn onder andere: het Rijksmuseum, het Muiderslot, het theater of filmhuis, de bakker of de kaasboerderij.

 

Schoolkamp en musical groep 8

In groep acht vindt er aan het begin van het schooljaar een meerdaags schoolkamp plaats. Het afscheid in groep 8 vormt de eigenlijke afsluiting van de basisschoolperiode. Deze afsluiting bestaat uit een musical of zelfbedacht toneelstuk dat de kinderen voor hun ouders opvoeren.

 

Schoolzwemmen

De groepen 4 en 5 hebben, afwisselend, eens in de twee weken schoolzwemmen. Hierbij staat niet het diplomazwemmen centraal, maar bewegen in het water en uithoudingsvermogen. De kinderen mogen meedoen aan het schoolzwemmen als ze hun A-diploma hebben behaald. Voor de kinderen die hun B-diploma nog niet hebben behaald, biedt het zwembad de mogelijkheid om hier tijdens de lestijd voor te oefenen.

Wanneer deze kinderen klaar zijn voor het diplomazwemmen, krijgen de ouders daarover een brief. Ouders kunnen dan zelf contact opnemen met het zwembad om het diplomazwemmen af te spreken. Dit gebeurt dus niet onder schooltijd. Het schoolzwemmen is gratis.

Voor het vervoer met de bus van en naar school wordt aan het begin van het schooljaar door de Gemeente Bussum een rekening naar de ouders gestuurd.

Het bedrag voor het vervoer is in 2016-2017 € 37,50 per leerling die van het zwemmen gebruik maakt.

 

Circusles

De leerlingen van de onderbouw krijgen drie circuslessen per jaar. Tijdens deze lessen ontwikkelen de kinderen op een speelse manier hun fijne motoriek, lichaamspanning en presentatietechniek. Aan bod komen jongleren, trapeze, clownerie, acrobatiek en nog vele andere circustechnieken.

 

Dramales

De leerlingen uit de bovenbouw krijgen dramales van een vakdocent. Tijdens deze lessen leren ze de basisbeginselen van het toneelspelen. Naast improviseren krijgen ze ook les in tekstbehandeling. De lessen worden in de klas verder vormgegeven.

 

Keuzecursussen

Veel kinderen verheugen zich op de jaarlijkse keuzecursussen. Gedurende drie vrijdagmiddagen worden er voor de kinderen van de groepen 5-8 diverse korte cursussen georganiseerd. Deze worden gegeven door ouders, leerkrachten en soms ook mensen van buiten de school. Er kan gekozen worden uit activiteiten als: fairtrade-artikelen maken, cupcakes bakken, schaken, bijenhotel maken, yoga, knuffeldieren maken, drama, houtbewerken. Aan het eind van de drie weken presenteren de diverse groepen hun activiteit of product aan elkaar.

 

Franse les

In groep 8 maken de kinderen op speelse wijze kennis met deze belangrijke taal. In tien lessen leren ze hun naam spellen en een kort kennismakingsgesprek voeren. Verder leren de kinderen tellen en de dagen van de week. Er wordt vooral geoefend in de klas, maar de kinderen krijgen ook opdrachten voor thuis. Door middel van filmpjes en liedjes kunnen ze extra oefenen. De lessenserie wordt afgerond met een toets. Het cijfer hiervan komt op het rapport.

 

EHBO - het menselijk lichaam

De groepen 7 en 8 hebben Jeugd EHBO, waarbij de kinderen de basisbeginselen van EHBO leren kennen. In groep 7 wordt er vooral veel aandacht besteed aan het menselijk lichaam en de werking hiervan. Dit dient als basis voor het vervolg in groep 8.

In groep 8 leren de kinderen levensreddende handelingen, zoals reanimeren, de Rautek-greep en de stabiele zijligging. Daarbij leren de kinderen ook juist te handelen bij kleinere ongelukjes, zoals botbreuk, bloedneus, snijwond en vergiftiging. De kennnis en vaardigheden worden getoetst door een theorie-examen en in groep 8 ook met een praktijkexamen.