De kleutergroepen
 

Ontwikkeling door spel

Spelen is in de kleutergroepen een belangrijke activiteit. Daarom hebben we in de kleuterklassen verschillende speelhoeken. Kinderen zijn op deze leeftijd volop bezig met de taalontwikkeling. Via samen spelen en samen werken doen ze een schat aan taalervaringen op. Maar ook activiteiten zoals kringgesprekken, voorlezen, liedjes, versjes en taalspelletjes zijn belangrijk voor de taalontwikkeling.

 

Ontwikkelingsmateriaal

Wij hebben diverse ‘ontwikkelingsmaterialen’ waarmee kinderen kunnen werken, zoals puzzels, lotto's, blokken, zand, water en klei. Daarnaast zijn er knutselmaterialen zoals papier, verf, lapjes en wc-rolletjes. Met deze materialen leren kinderen, naast allerlei basisvaardigheden, hoe ze een taak moeten afmaken.

 

Beweging

Kleuters hebben veel beweging nodig. In principe reserveren we daarvoor elke ochtend en middag tijd. Ze kunnen buiten of in de speelzaal spelen met verschillende materialen en toestellen. Hierbij oefenen ze met gerichte bewegingsvormen als gooien, vangen, klimmen, springen enz. Ook wordt er in de klas, bij muziek, bewogen. Twee keer per week krijgen de kleuters bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. 

 

Geleide activiteiten

In groep 2 komen, naast de spelmomenten, wat meer geleide momenten voor. De kinderen krijgen opdrachten, die vaak te maken hebben met taal- of hoeveelheidaspecten (denk aan rijmen, letters, tellen, enz.). Op gezette tijden nemen we de oudste en jongste kleuters van twee groepen bij elkaar. De ene leerkracht doet een activiteit met de jongsten, de andere met de oudsten. Voorbereidend schrijven, de zogenaamde schrijfdans, maakt hiervan onderdeel uit.