Waar de school voor staat

Wij werken vanuit ons verhaal.

Op de Hoeksteen maken we samen met de kinderen, ouders en team een veilige omgeving waarin iedereen tot leren kan komen. Samen problemen oplossen, samen vieren en samen verdriet delen vanuit respect voor elkaar vinden wij daarbij belangrijk. Wij laten de kinderen ervaren dat zij vertrouwen kunnen hebben in zichzelf en de ander. 

Vanuit de gedachte dat kinderen leergierig zijn, dagen wij hen uit een volgende stap te maken in hun ontwikkeling waarbij zij ervaren dat ze fouten mogen maken. 

Wij zorgen ervoor dat kinderen zich breed ontwikkelen en zij zich uitgedaagd voelen creatief te handelen en denken en zichzelf op verschillende manieren te presenteren.

Ons motto is: 

Brede basis voor een goede toekomst

 Onze kernwaarden zijn:

Veilig, samen, leergierig, creatief

 

Leren staat nooit stil

Leren is een groot bewegend proces voor iedereen. Samen leren inspireert, zorgt voor overleg en verbreedt onze kennis.

Onze ambitie

Wij ontwikkelen ons vanuit vertrouwen en veiligheid, om te blijven groeien op eigen niveau. We maken daarbij gebruik van elkaars kwaliteiten en hebben hoge verwachtingen. Zo halen we het beste in ieder naar boven.

Podium voor iedereen

Iedereen is wel ergens goed in, aan ons de taak dat te vinden en de kinderen/ collega's in hun kracht te zetten. Op een podium word je gezien, op een podium kun je creatief zijn, je verbeelding gebruiken, zoeken naar oplossingen en heb je de kans om te laten zien wat je in je mars hebt.

Onze ambitie:

Ons team ziet iedereen en zorgt ervoor dat iedereen weet waar ze goed in zijn en dit laten zien aan zichzelf en anderen. We maken daarbij gebruik van elkaars creativiteit voor het verbeteren van het onderwijs.

De wereld om ons heen

We willen de leerlingen handvatten geven om deel te kunnen nemen aan de wereld om hen heen, groot of klein, zodat ze zelfbewust een steeds grotere (en complexere) wereld in kunnen gaan en de keuzes kunnen maken die nodig zijn om goed voor de wereld te zorgen.

Onze ambitie:

Wij ontwikkelen ons tot autonome, zelfbewuste, zorgzame en in verbinding staande wereldburgers. We zorgen samen voor de juiste kennis, vaardigheden en houding om toegerust deel te kunnen nemen aan de wereld en halen de wereld de school in.