Visie

De Hoeksteen: brede basis voor een goede toekomst

Leren, nu…

Wij richten ons onderwijs zo in dat we de kinderen de nodige basisvaardigheden meegeven. Hier kunnen ze in het vervolgonderwijs goed op verder bouwen. Binnen de setting van de groep streven we naar zoveel mogelijk maatwerk, waardoor het maximale uit ieder kind gehaald kan worden.

In ons onderwijs stimuleren we kinderen hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Samenwerken, ontdekkend leren en presenteren spelen daarbij een belangrijke rol.

…en in de toekomst

Kinderen leren voor de toekomst. Zij gaan die toekomst zelf mede vorm geven. Daarom krijgen ze op onze school vaardigheden mee die van belang zijn in deze tijd van snelle ontwikkelingen. Vaardigheden op het gebied van ICT en mediawijsheid, creërend denkvermogen, samenwerken en “out of the box denken” bieden de kinderen een echte brede basis voor de toekomst.

Breed en creatief

Wij vinden het belangrijk om creatieve talenten in brede zin te ontwikkelen. Onze school heeft veel aandacht voor muziek, beeldende vorming, toneel en drama. Hiermee stimuleren we tegelijkertijd het creatief denkvermogen, de verbeeldingskracht en het probleemoplossend vermogen.

Samen opgroeien: thuis, op school …

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving zichzelf ontdekken. Hun eigen mogelijkheden en grenzen, maar ook de sociale omgang met andere kinderen en volwassenen. Juist een schoolsituatie is heel geschikt om hiermee ervaringen op te doen.

Respect en zorg voor elkaar zijn voor ons van groot belang. We leren de kinderen zelfstandig en zelfbewust te handelen, maar daarbij wel oog te houden voor de belangen van anderen. Omdat de opvoeding voor een groot deel thuis plaatsvindt, vinden we het belangrijk dat ouders en school elkaar goed kunnen vinden en versterken bij deze opvoedkundige taak.

…en in de maatschappij

De Hoeksteen is een Katholieke school waar iedereen welkom is die zich kan vinden in onze waarden en normen, ongeacht afkomst of overtuiging. Door diversiteit leren de kinderen omgaan met verschillen in culturele achtergronden, sociale vaardigheden, prestaties en belangstellingen.

Als school staan we midden in de maatschappij en willen we de kinderen maatschappelijk bewustzijn meegeven in de buurt, woonplaats en regio. Door bijvoorbeeld duurzaamheid aan bod te laten komen, worden kinderen zich meer bewust van de rol die zij kunnen spelen in de maatschappij. Hier en nu, dichtbij en verder weg.