Ouderraad

De ouderraad (OR) is het bestuur van de oudervereniging van De Hoeksteen. De OR bestaat uit tien tot twaalf gekozen ouders en is verantwoordelijk voor het organiseren van een groot aantal festiviteiten op school. Samen met de teamleden organiseert de ouderraad onder andere het Sinterklaasfeest, de kerstmarkt, de kerstmaaltijd, carnaval, sportdag en het schoolfeest.

De OR maakt bovendien onderdeel uit van de werkgroep catechese, financiert alle excursies die de leerlingen maken en verzorgt de schoolbibliotheek.

Leden van de OR worden in principe benoemd voor een periode van drie jaar. De zittende OR-leden dragen bij het vertrek van één van de leden, nieuwe kandidaten voor. Deze kandidaten worden uiteindelijk benoemd door de ouders, tijdens de jaarvergadering in oktober.

Ouderbijdrage

Om de activiteiten mogelijk te maken, wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd, waarvan de hoogte en de besteding tijdens de jaarvergadering worden vastgesteld. Momenteel is de bijdrage €40,-. Deze bijdrage is nodig om een aantal van de activiteiten van de ouderraad te bekostigen.

Activiteitencommissie

Ouders die niet in de OR willen, maar wel mee willen helpen met het organiseren van activiteiten, kunnen zich aanmelden voor een activiteitencommissie. Neem hiervoor contact op met de voorzitter van de OR.

Contact

Het emailadres van de OR is or@hoeksteenbussum.nl.