Ouderraad

De ouderraad (OR) is het bestuur van de oudervereniging van De Hoeksteen. De OR bestaat meestal uit twaalf gekozen ouders en is verantwoordelijk voor het organiseren van een groot aantal festiviteiten op school. Samen met de teamleden organiseert de OR onder andere het sinterklaasfeest, de kerstmarkt voor de ouders, het kerstdiner voor de kinderen, carnaval, sportdag, de avondvierdaagse en het schoolfeest.

Leden van de OR worden in principe benoemd voor een periode van drie jaar. De zittende OR-leden dragen bij het vertrek van één van de leden nieuwe kandidaten voor. In principe worden er ieder jaar vier leden gewisseld, aan het begin van het nieuwe schooljaar.

 

Ouderbijdrage

Een deel van de vrijwillige ouderbijdrage wordt ingezet om deze activiteiten mogelijk te maken.

Hulp bij uitvoering activiteiten

Voor de uitvoering van deze schoolactiviteiten doet de OR regelmatig een beroep op ouders.
Te denken valt aan de sint- en kerstversieravond, een groepje of een activiteit begeleiden bij de sportdag, schoolfeest of schoolreisje. Dit zijn meestal heel gezellige dagen.

Contact

Het emailadres van de OR is or@hoeksteenbussum.nl.