Communicatie resultaten

 

Gesprekken en rapporten

Jaarlijks zijn er drie momenten waarop de leerkrachten de vorderingen van de kinderen met ouders bespreken. Voorafgaand aan twee van die momenten krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een schriftelijk rapport:
 

  • November: hierbij is geen rapport, omdat er nog te weinig toetsresultaten zijn. Leerkrachten en ouders spreken over de resultaten en ontwikkeling van de kinderen tot dan toe.
     
  • Februari: bij dit gesprek zijn er een rapport en toetsresultaten. Aan de hand van deze gegevens, alsmede de observaties, wordt de voortgang besproken en vooruitgekeken naar de komende periode.
     
  • Juni: in juni zijn er ook een rapport en toetsresultaten. Er volgt niet automatisch een gesprek. Op verzoek van leerkracht of ouders kan dit worden afgesproken.
     

Tussen deze officiële momenten is er altijd ruimte om met elkaar te spreken over de voortgang en ontwikkelingen van de kinderen. In dat geval wordt er op initiatief van leerkracht of ouders een afspraak gemaakt.