Communicatie resultaten

Jaarlijks zijn er drie of vier momenten waarop de leerkrachten de vorderingen van de kinderen bespreken. In de groepen 1 en 2 voeren de leerkrachten samen met ouders de gesprekken. In de groepen 3 t/m 8 voeren de leekrachten en ouders de gesprekken samen met de kinderen. 

Gesprekken en rapporten

 • We starten het schooljaar met een kennismakingsgesprek.
   
 • November: Groepen 1 t/m 8. Hierbij is geen rapport, omdat er nog te weinig toetsresultaten zijn. Leerkrachten, ouders en kinderen spreken over de resultaten en ontwikkeling van de kinderen tot dan toe.
   
 • Februari: Groepen 3 t/m 8. Bij dit gesprek is er een rapport en zijn er toetsresultaten. Aan de hand van deze gegevens, alsmede de observaties, wordt de voortgang besproken en vooruitgekeken naar de komende periode.
   
 • April: groepen 1 en 2. Leerkrachten en ouders spreken over de ontwikkeling van de kinderen tot dan toe, aan de hand van observaties.
   
 • Juni: in juni zijn er ook een rapport en toetsresultaten. Er volgt niet automatisch een gesprek. Op verzoek van leerkracht of ouders kan dit worden afgesproken.
   

Tussen deze officiële momenten is er altijd ruimte om met elkaar te spreken over de voortgang en ontwikkelingen van de kinderen. In dat geval wordt er op initiatief van leerkracht of ouders een afspraak gemaakt.