Aanmelden

 

Inschrijving

U kunt uw kind(eren) aanmelden via een ingevuld inschrijfformulier. Het formulier kan alleen online worden ingevuld via de website. Als u meerdere  kinderen wilt inschrijven, graag per kind een nieuw formulier gebruiken.

De administratiekosten bedragen € 20,- per kind. Dit bedrag dient te worden overgemaakt naar rekening NL90INGB0000148653 ten name van Stichting RKB De Hoeksteen te Bussum, onder vermelding van de naam en geboortedatum van uw kind.

In geval van uitloting (niet geplaatst) of als u zelf uw aanmelding intrekt, volgt géén restitutie. De inschrijving wordt pas in behandeling genomen zodra de administratiekosten zijn ontvangen.

NB. Geeft u ons s.v.p. eventuele wijzigingen in adres of telefoonnummers door ivm met bereikbaarheid. Indien wij u niet kunnen bereiken kan een mogelijke plaatsing in gevaar komen.

De link naar het inschrijf formulier vindt u onderaan deze pagina 

 

Het plaatsingsbeleid

Jaarlijks hebben wij plaats voor ca. 56 vierjarigen in de kleutergroepen. Omdat er altijd meer kinderen worden aangemeld, kunnen we helaas niet alle vierjarigen plaatsen. Om tot een eerlijke verdeling van de beschikbare plaatsen te komen, hanteren wij een plaatsingsprocedure.

 

Toewijzing beschikbare plaatsen

De beschikbare plaatsen worden in oktober-november, voorafgaand aan het schooljaar van plaatsing, toegewezen. De verdeling van de beschikbare plaatsen over de ingeschreven kinderen vindt in de volgende volgorde plaats:         

  1. broertjes en zusjes van leerlingen
  2. kinderen van personeel
  3. resterende kinderen op de lijst met inschrijvingen (‘wachtlijst’) middels loting
  4. Het bestuur van de school behoudt zich het recht voor incidenteel een kind buiten de wachtlijst om te plaatsen.
Loting

De loting van de wachtlijst wordt uitgevoerd in aanwezigheid van een onafhankelijke partij en vindt plaats in oktober-november, voorafgaand aan het volgende schooljaar. De Hoeksteen wil graag het karakter ‘buurtschool’ behouden. Van de beschikbare plaatsen wordt daarom 80% toegewezen aan kinderen uit de buurt (het primaire verzorgingsgebied, het zogenaamde ‘binnengebied’ dat wordt begrensd door de Ceintuurbaan, Huizerweg, Lorentzweg, Amersfoortsestraatweg) en 20% voor andere kinderen uit de gemeente Bussum.

Om een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes over de groepen te krijgen, zal bij de loting sprake zijn van vier deelgroepen: ‘jongens in binnengebied’, ‘meisjes in binnengebied’, ‘jongens in buitengebied’, ‘meisjes in buitengebied’. Bij de loting worden op basis van deze vier groepen de plaatsen toegewezen.

 

Plaatsing

U zult uiterlijk één kalendermaand na de loting bericht ontvangen over de uitslag. Als uw kind is ingeloot, zal de directie contact met u opnemen voor een kennismakingsgesprek. Hierna kunt u besluiten of u uw kind definitief wilt plaatsen. Wij rekenen in dat geval op de komst van uw kind vanaf het moment waarop het 4 jaar is geworden. De ouders van de uitgelote kinderen krijgen per mail bericht van ons. Mocht u voor de Kerst van het betreffende jaar geen bericht van ons hebben ontvangen, dan verzoeken wij u zelf even contact met school op te nemen.

 

Tijdstip van loting
Schooljaar  Kinderen geboren tussen   Loting 
2017 - 20182-10-2013 en 1-10-2014oktober-november  2016
2018 - 20192-10-2014 en 1-10-2015oktober-november  2017**
2019 - 2020 2-10-2015 en 1-10-2016oktober-november  2018

           ** De loting voor 2018-2019 heeft inmiddels plaatsgevonden. Er zijn geen plaatsingsmogelijkheden meer. U kunt uw kind nog wel aanmelden voor de wachtlijst, waarbij we vermelden dat de kans op plaatsing in de toekomst helaas ook gering is.  

Informatie

Voor vragen over de plaatsingsprocedure en de wachtlijst kunt u contact zoeken met Willemijn van Hulten via de e-mail (w.hulten@hoeksteenbussum.nl) of telefonisch (035-6915423) op donderdag tussen 13:45 en 15:00 en vrijdag tussen 13:15 - 15:00 uur.

Via deze link komt u op het Inschrijf Formulier