Aanmelden

 

Aanmelding

U kunt uw kind(eren) aanmelden via een ingevuld aanmeldformulier. Het formulier kan alleen online worden ingevuld via de website. Als u meerdere  kinderen wilt inschrijven, graag per kind een nieuw formulier gebruiken. Na aanmelding krijgt u van ons via de mail een bevestiging. Mocht u deze niet binnen twee werkweken hebben ontvangen, kijkt u dan in uw spambox. Vindt u de bevestiging ook daar niet, neem dan even contact op met school. 

NB. Geeft u ons s.v.p. eventuele wijzigingen in adres of telefoonnummers door ivm met bereikbaarheid. Indien wij u niet kunnen bereiken kan een mogelijke plaatsing in gevaar komen.

De link naar het aanmeldformulier vindt u onderaan deze pagina 

 

Het plaatsingsbeleid

Jaarlijks hebben wij plaats voor ca. 56 vierjarigen in de kleutergroepen. Omdat er altijd meer kinderen worden aangemeld, kunnen we helaas niet alle vierjarigen plaatsen. Om tot een eerlijke verdeling van de beschikbare plaatsen te komen, hanteren wij een plaatsingsprocedure.

Meerlingen

Iedere meerling is uniek. Wij hanteren een flexibel beleid ten aanzien van de plaatsing van een meerling samen of apart in een klas. Daarbij is het van belang dat ouders en school met elkaar in gesprek gaan om tot een weloverwogen besluit te komen. Na de kleuterperiode komt er opnieuw een overlegmoment tussen ouders en school, voor de plaatsing in de groepen drie en de verdere schoolloopbaan tot aan groep acht.

Toewijzing beschikbare plaatsen

De beschikbare plaatsen worden in oktober-november, voorafgaand aan het schooljaar van plaatsing, toegewezen. De verdeling van de beschikbare plaatsen over de ingeschreven kinderen vindt in de volgende volgorde plaats:         

  1. broertjes en zusjes van leerlingen
  2. kinderen van personeel
  3. resterende kinderen op de lijst met inschrijvingen (‘wachtlijst’) middels loting
  4. Het bestuur van de school behoudt zich het recht voor incidenteel een kind buiten de wachtlijst om te plaatsen.

Loting

De loting van de wachtlijst wordt uitgevoerd in aanwezigheid van een onafhankelijke partij en vindt plaats in oktober-november, voorafgaand aan het volgende schooljaar. De Hoeksteen wil graag het karakter ‘buurtschool’ behouden. Van de beschikbare plaatsen wordt daarom 80% toegewezen aan kinderen uit de buurt (het primaire verzorgingsgebied, het zogenaamde ‘binnengebied’ dat wordt begrensd door de Ceintuurbaan, Huizerweg, Lorentzweg, Amersfoortsestraatweg) en 20% voor andere kinderen uit de gemeente Bussum.

Om een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes over de groepen te krijgen, zal bij de loting sprake zijn van vier deelgroepen: ‘jongens in binnengebied’, ‘meisjes in binnengebied’, ‘jongens in buitengebied’, ‘meisjes in buitengebied’. Bij de loting worden op basis van deze vier groepen de plaatsen toegewezen.

 

Plaatsing

U zult uiterlijk één kalendermaand na de loting bericht ontvangen over de uitslag. Als uw kind is ingeloot, zal de directie contact met u opnemen voor een kennismakingsgesprek. Hierna kunt u besluiten of u uw kind definitief wilt plaatsen. Wij rekenen in dat geval op de komst van uw kind vanaf het moment waarop het 4 jaar is geworden. De ouders van de uitgelote kinderen krijgen per mail bericht van ons. Mocht u voor de Kerst van het betreffende jaar geen bericht van ons hebben ontvangen, dan verzoeken wij u zelf even contact met school op te nemen.

 

Tijdstip van loting
Schooljaar   Kinderen geboren tussen    Loting 
2023 - 2024 2-10-2019 en 1-10-2020 oktober-november 2022
2024 - 2025 2-10-2020 en 1-10-2021 oktober-november 2023
2025 - 2026 2-10-2021 en 1-10-2022 oktober-november 2024

*De loting voor 2024-2025 heeft begin november plaatsgevonden. De berichtgeving over de uitslag heeft inmiddels ook plaatsgevonden. Er zijn geen plaatsingsmogelijkheden meer. U kunt uw kind nog wel aanmelden voor de wachtlijst, waarbij we vermelden dat de kans op plaatsing in de toekomst helaas ook gering is.

Informatie

Voor vragen over de plaatsingsprocedure en de wachtlijst kunt u contact zoeken met Jet Lammers via de mail j.lammers@hoeksteenbussum.nl of telefonisch (035-6915423) op woensdag tussen 9:00 - 15:30 uur.

Via deze link komt u op het aanmeldformulier