Resultaten

Om de onderwijsresultaten te meten en te kijken hoe de kinderen zich ontwikkelen, hanteert De Hoeksteen een aantal instrumenten.
Deze instrumenten meten alle aspecten van de ontwikkeling; de verstandelijke, sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling.

Observatielijsten 

In de kleutergroepen wordt gebruik gemaakt van observatielijsten waarin de ontwikkeling van de kinderen wordt geregistreerd.

Leerlingvolgsysteem

Voor de groepen 3 t/m 8 maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem, waarin de leerprestaties nauwgezet worden geregistreerd. Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit landelijk genormeerde toetsen, die ook een indicatie geven over de kwaliteit van het onderwijs. Wij maken gebruik van de Cito-leerlingvolgsysteemtoetsen.

Cito-leerlingvolgsysteemtoetsen

In juni wordt er voor groep 1 en in januari voor groep 2 een Cito-toets afgenomen over taal en omgaan met hoeveelheden.
In groep 3 t/m 8 wordt jaarlijks een aantal landelijk genormeerde Cito-toetsen afgenomen.

Cito-eindtoets groep 8

De leerlingen sluiten hun schoolperiode af met een verplichte, landelijk genormeerde eindtoets. Deze toets wordt enerzijds gebruikt om het schooladvies voor het voortgezet onderwijs te ondersteunen, anderzijds om de kwaliteit van de school te meten. De inspectie houdt toezicht op de resultaten van deze eindtoets.

Kwaliteitskaart

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op de zogenoemde Kwaliteitskaart vindt u de beoordeling van de Inspectie van onze school.

Uitstroom voortgezet onderwijs

De uitstroom van onze school over de afgelopen jaren was als volgt: 

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Totaal aantal leerlingen

58

56

59

VMBO Kader

0

1

0

VMBO gemengd

1

0

0

VMBO theoretisch

3

5

9

VMBO TL / HAVO

0

2

2

HAVO

20

21

20

HAVO / VWO

5

2

2

VWO / Gymnasium

29

23

26

Anders

0

2

0