Resultaten

Om de onderwijsresultaten te meten en te kijken hoe de kinderen zich ontwikkelen, hanteert De Hoeksteen een aantal instrumenten.
Deze instrumenten meten alle aspecten van de ontwikkeling; de verstandelijke, sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling.

Observatielijsten 

In de kleutergroepen wordt gebruik gemaakt van observatielijsten waarin de ontwikkeling van de kinderen wordt geregistreerd.

Leerlingvolgsysteem

Voor de groepen 3 t/m 8 maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem, waarin de leerprestaties nauwgezet worden geregistreerd. Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit landelijk genormeerde toetsen, die ook een indicatie geven over de kwaliteit van het onderwijs. Wij maken gebruik van de Dia-leerlingvolgsysteemtoetsen.

Dia-leerlingvolgsysteemtoetsen

In juni wordt er voor groep 1 en in januari voor groep 2 een Cito-toets afgenomen over taal en omgaan met hoeveelheden.
In groep 3 t/m 8 wordt jaarlijks een aantal landelijk genormeerde Cito-toetsen afgenomen.

Dia-eindtoets groep 8

De leerlingen sluiten hun schoolperiode af met een verplichte, landelijk genormeerde eindtoets. Deze toets wordt enerzijds gebruikt om het schooladvies voor het voortgezet onderwijs te ondersteunen, anderzijds om de kwaliteit van de school te meten. De inspectie houdt toezicht op de resultaten van deze eindtoets.

Kwaliteitskaart

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op de zogenoemde Kwaliteitskaart vindt u de beoordeling van de Inspectie van onze school.

Uitstroom voortgezet onderwijs

De uitstroom van onze school over de afgelopen jaren was als volgt: 

 

2019-20202020-2021 2021- 2022

Totaal aantal leerlingen

596160

VMBO Kader

300

VMBO basis

111

VMBO theoretisch

986

VMBO TL / HAVO

529

HAVO

201914

HAVO / VWO

6116

VWO / Gymnasium

152024

Anders

000