Resultaten

Om de onderwijsresultaten te meten en te kijken hoe de kinderen zich ontwikkelen, hanteert De Hoeksteen een aantal instrumenten.
Deze instrumenten meten alle aspecten van de ontwikkeling; de verstandelijke, sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling.

Leerlingvolgsysteem

Voor de groepen 1 t/m 8 maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem, waarin de leerprestaties nauwgezet worden geregistreerd. Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit observatielijsten voor de groepen 1 en 2 en landelijk genormeerde toetsen voor de groepen 3 t/m 8, die ook een indicatie geven over de kwaliteit van het onderwijs. Wij maken gebruik van de Dia-leerlingvolgsysteemtoetsen.

Dia-leerlingvolgsysteemtoetsen

In groep 3 t/m 8 wordt jaarlijks een aantal landelijk genormeerde Dia-toetsen afgenomen.

Dia-eindtoets groep 8

De leerlingen sluiten hun schoolperiode af met een verplichte, landelijk genormeerde eindtoets. Deze toets wordt enerzijds gebruikt om het schooladvies voor het voortgezet onderwijs te ondersteunen, anderzijds om de kwaliteit van de school te meten. De inspectie houdt toezicht op de resultaten van deze eindtoets.

Kwaliteitskaart

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op de zogenoemde Kwaliteitskaart vindt u de beoordeling van de Inspectie van onze school.

Uitstroom voortgezet onderwijs

De uitstroom van onze school over de afgelopen jaren was als volgt: 

 

2019-2020 2020-2021  2021- 2022 2022-2023

Totaal aantal leerlingen

59 61 60 55

VMBO Kader/Basis

4 1 1 1

VMBO theoretisch

9 8 6 6

VMBO TL / HAVO

5 2 9 3

HAVO

20 19 14 15

HAVO / VWO

6 11 6 13

VWO

15 20 24 17