Hoe leren we ?

 

Digitaal onderwijs

 

Chromebooks

In de kleutergroepen en groep 3 zijn in elke klas een aantal chromebooks aanwezig waar de kinderen in groepjes aan digitale educatieve programma’s kunnen werken. In de groepen 4 t/m 8 werken we met Chromebooks en Snappet. Door de Chromebooks leren de kinderen hoe ze gebruik kunnen maken van internet en leren ze werken met programma's als Google Docs en Spreadsheets, onder andere voor het maken van spreekbeurten en werkstukken.
Voor zowel leerlingen als de leerkracht biedt digitaal werken voordelen. De leerlingen vinden het fijn om met een Chromebook te werken, krijgen directe feedback na elke opdracht en kunnen zo direct van fouten leren. De leerkracht kan de vorderingen van de kinderen direct bijhouden en krijgt snel overzicht van onderwerpen waarin ze vastlopen, zodat meteen gerichte hulp geboden kan worden. Doordat resultaten worden opgeslagen, kan de leerkracht de ontwikkelingen goed volgen en de lessen daarop aanpassen. Passend onderwijs is op deze manier eenvoudiger te realiseren.

Naast de verwerking via het Chromebook vinden we schrijven nog steeds van groot belang. Het uitrekenen van sommen gebeurt vaak op een kladblaadje, schrijven van teksten gebeurt op papier. Naast het oefenen van het handschrift is schrijven ook ondersteunend aan het leerproces. Creatieve taaluitingen lenen zich goed voor presentatie op papier, zoals een schrift, poster of muurkrant.

 

Digitaal schoolbord

Alle 17 groepen beschikken over een digitaal schoolbord. Veel lessen worden zo ondersteund door beelden en animaties.

 

Werken in de groep

 

Handelingsgerichte aanpak

Het onderwijsaanbod van ieder leerjaar staat min of meer vast. Het wordt deels bepaald door de landelijke leerlijnen, het aanbod in de methoden die we gebruiken, anderzijds door de keuze die de leerkracht maakt voor zijn of haar groep.

In de groep werken we met een zogenaamde handelingsgerichte aanpak. Deze gaat uit van de vraag wat er nodig is om een leerling de lesstof te kunnen laten beheersen. Sommige kinderen hebben meer instructie, begeleiding of werktijd nodig, terwijl andere juist minder instructie of uitdagender opdrachten nodig hebben. Door te werken met diverse groepen in de klas, kan een leerkracht aan deze verschillende onderwijsbehoeften tegemoet komen.

Op De Hoeksteen werken we met de volgende indeling:

  • Basisgroep: de kinderen die met de gemiddelde hoeveelheid uitleg goed aan het werk kunnen.
  • Meergroep: de kinderen die de uitleg vaak niet nodig hebben. Zij maken zelfstandig een aantal opdrachten om vervolgens uitdagender taken op te pakken.
  • Weergroep: de kinderen die meer uitleg van de leerkracht nodig hebben. Deze uitleg krijgen ze als de andere groepen aan het werk zijn. Na de extra uitleg, gaan ze de opdrachten maken.

De leerkracht wordt ondersteund door de onderwijsassistent. Zo heeft de leerkracht meer tijd om uit te leggen, waardoor bijvoorbeeld ook de kinderen in de “meergroep” uitleg voor hun taken kunnen krijgen.

 

Zelfstandigheid

Op De Hoeksteen wordt veel aandacht besteed aan zelfstandigheid. Dit dient een dubbel doel:

  • Pedagogisch doel: Het is belangrijk dat kinderen leren zelfstandig taken uit te voeren; van zelf de jas aantrekken tot zelfstandig een rekenopdracht uitvoeren.
  • Praktisch doel: Als kinderen leren zelfstandig te werken kan de leerkracht tijd vrijmaken om de aandacht aan andere zaken te wijden, zoals instructie aan deelgroepen.

We beginnen al vanaf groep 1 met het zelfstandig leren werken. In onze aanpak zit een opbouw. Bij kleuters gaat het allereerst om de basishouding dat ze niet alleen afhankelijk zijn van de hulp van een leerkracht, maar ook zelf (kleine) problemen kunnen oplossen. In groep 8 gaat het veel meer om de cognitieve afspraken.
Een ander aspect van zelfstandigheid is het zelf keuzes maken. Onze leerlingen krijgen, al vanaf de kleutergroepen, bij het zelfstandig werken de keuze in welke volgorde ze de onderdelen willen maken. Door middel van de dag- of weektaak leren ze plannen en worden ze zich bewust van de motivatie waarmee de volgorde wordt bepaald.

 

Coöperatieve werkvormen

Coöperatieve werkvormen zijn regelmatig in ons onderwijs terug te vinden. Voor de kinderen zijn het leuke, actieve manieren om de lesstof te verwerken en samen te leren. Omdat alle kinderen op hetzelfde moment met een opdracht bezig zijn, wordt er in korte tijd veel geleerd.

Coöperatieve werkvormen zijn effectief voor het leren en zorgen voor een natuurlijke samenwerking tussen de kinderen. Werkvormen als Tweepraat, TafelRondje, Mix en Ruil en Genummerde Koppen bij Elkaar zetten we voor verschillende doeleinden in, zoals het oefenen van de lesstof, vormen van meningen, uitwisselen van ideeën of het samen maken van een samenvatting.