Uitstroom naar voortgezet onderwijs

Aan het eind van de basisschool maken de leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs. Zo vindt er aan het einde van groep 7 een voortgangsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek geven de leerkrachten aan in welke richting zij denken voor de middelbare school.

In groep 8 wordt er in januari een voorlopig advies gegeven over de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs, in een gesprek met ouders, leerling  en leerkracht. Hierna vindt de afname van de doorstroomtoets plaats. Het definitieve advies komt voort uit het voorlopige advies en de uitslag van de doorstroomtoets. Het definitieve advies wordt in maart gegeven. 

U vindt het volledige overzicht van het traject onderaan deze pagina.

 

Bindend advies

Het voortgezet onderwijs moet het schooladvies aanvaarden, het is een bindend advies. Indien de Dia-uitslag aanmerkelijk hoger is dan het voorlopige advies, kan school het advies eventueel bijstellen.

 

Kwaliteit adviezen

Jaarlijks hebben wij overleg met betrokken scholen over een aantal zaken, waaronder de voortgang van leerlingen van de Hoeksteen en de juistheid en kwaliteit van onze adviezen. Daarnaast worden onze adviezen door verschillende instanties continu gemonitord. 

 

Traject schoolverlaters PO-VO

In onderstaand overzicht staat het traject van overleg tussen de school en de ouders met betrekking tot het schooladvies.

Datum 

PO-VO trajActieect

Actie

Betrokken

juli 

Groep 7 voortgangs- gesprekken 

 

Leerkrachten van groep 8, leerkrachten van groep 7, IB 

november

10- minuten gesprekken

 

Leerkrachten, ouders en leerling.

januari 

 

Groepen 8 bereiden het voor, voorlopig adviesgesprek

Leerkrachten van groep 8, leerkrachten van groep 7, IB, directielid 

januari / februari

Voorlopig schooladvies aan ouders.

Landelijke afspraak

Leerkrachten, ouders en leerling.

februari 

Doorstroomtoets (voorheen de eindtoets)

Landelijke afspraak

 

maart 

Uitslag doorstroomtoets

   

maart

Definitieve schooladvies

Landelijke afspraak

 

maart

Aanmeldperiode VO school

Landelijke afspraak