Invallers voor onze invalpool

De Hoeksteen

De Hoeksteen is een echte buurtschool, veel kinderen komen uit de directe omgeving of de wijken daaromheen. De school telt circa 500 leerlingen in 17 groepen. Het is een school waar het (werk-)plezier van de leerlingen en medewerkers voorop staat.

Voor onze invalpool zijn wij op zoek naar mensen die ons team versterken als de eigen leerkracht tijdelijk afwezig is. 

Wat maakt ons trots

Op De Hoeksteen krijgt ieder kind de kans het beste uit zichzelf te halen en word je als kind echt gezien. De kwaliteit van ons onderwijs is goed en de leeropbrengsten zijn hoog. Het onderwijspakket biedt naast reguliere vakken veel aandacht voor de ontwikkeling van sociale en creatieve vaardigheden, evenals vaardigheden op het gebied van ICT, cultuur, mediawijsheid en zelfstandigheid. We stimuleren een actieve, onderzoekende leerhouding en vinden sport en bewegen belangrijk voor een goede ontwikkeling. In de kleutergroepen neemt spelend leren een grote plaats in en zorgt thematisch werken voor zinvolle activiteiten. 

Wat bieden we 

De Hoeksteen is een school met een warm en hecht team. Ook mensen die tijdelijk op invalbasis bij ons werken worden hierin van harte opgenomen. Begeleiding bij de opstart van een invaldag is aanwezig, ook bij langere perioden van invalwerk is er begeleiding vanuit het team. 

Heb je belangstelling of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Floor Tiesing: f.tiesing@hoeksteenbussum.nl

 

Neem hier een kijkje in onze school.