Overblijven

 

De Hoeksteen kent een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag een boterham eten op school. Het eten gebeurt in de klas met de leerkracht.

Naast het eten vormen ontspanning en spel belangrijke onderdelen van het overblijven. De overblijfouders proberen er elke dag voor te zorgen dat ieder kind op zijn/haar eigen manier weer kan opladen. Voor het ene kind is dat door het maken van een mooie tekening en een ander kind speelt graag voetbal.

De overblijf vindt iedere dag plaats tussen 11.30 en 13.30 uur plaats. De kinderen komen per bouw bij de overblijf. Eerst de bovenbouw (groepen 6, 7 en 8), dan de middenbouw (groepen 3, 4 en 5) en tot slot de kleuters.

 

Activiteiten

De kinderen kunnen zelf kiezen of ze binnen of buiten spelen. Binnen kunnen ze kiezen uit verschillende activiteiten zoals: tekenen, knutselen, Kapla bouwen, boekje lezen enz. Buiten kunnen ze voetballen, basketballen, klimmen, fietsen, elastieken of touwtje springen.

 

Overblijfouders

Onze school beschikt over een team van zeer gemotiveerde ouders die met elkaar de overblijf verzorgen. Naast de coördinator zijn er vaste overblijfouders die de dagelijkse gang van zaken regelen. Deze vaste groep wordt aangevuld met wisselende ouders. Elke ouder van school werkt één of twee keer per jaar mee aan de TSO. 
De overblijfouders begeleiden de kinderen in de aula bij de activiteiten. Ook lopen zij rond op het schoolplein om ervoor te zorgen dat het veilig en gezellig is voor alle kinderen.