Bestuur

De Hoeksteen is een zelfstandige organisatie met één vestiging en één
toezichthoudend bestuur. Een zogeheten éénpitter. Wij zijn van mening dat onze autonomie van groot belang is voor het behoud van de
kwaliteit en de sfeer van onze school.
Conform de wettelijke vereisten (Wet Goed onderwijs, Code goed bestuur) kent de Hoeksteen een besturingsmodel waarin bestuur en toezicht feitelijk gescheiden zijn.
De directeur is primair verantwoordelijk voor de organisatie. Zij voert het beleid uit op het gebied van onderwijs, personeel en bedrijfsvoering. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en bewaakt de voortgang.
Het bestuur houdt toezicht op het behalen van de organisatiedoelstellingen en is daarmee eindverantwoordelijk voor het schoolbeleid.
Het bestuur houdt toezicht door middel van kwartaal- en jaarrapportages. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn verdeeld over de bestuursleden en worden regelmatig besproken met de directeur. De directeur en het bestuur vergaderen minimaal 6 keer per jaar.
Het toezichthoudend bestuur wordt gevormd door ouders die dit allen op vrijwillige basis doen. In het bestuur zitten momenteel:
  • Merijn Zeeman (Voorzitter/Renumeratie/Governance),
  • Maartje Devriese (Vice-voorzitter/Kwaliteit/Governance),
  • Joost Castelein (Bedrijfsvoering),
  • Vincent Steenbakkers (Bedrijfsvoering),
  • Mariska Loomans-Baanstra (Renumeratie)
  • Hanneke Miedema (Kwaliteit) en
  • Rinia Willemse (Kwaliteit). 
Elk jaar stromen er bestuursleden uit. Daarom komen wij graag in contact met ouders die een rol in het bestuur zouden willen vervullen. Heeft u affiniteit met financiën, juridische zaken, HR of onderwijs en lijkt het u leuk om zitting te nemen in het bestuur? Neem contact op met één van ons of stuur een email naar 
bestuur@hoeksteenbussum.nl.
Graag nodigen we u daarna uit voor een verkennend gesprek met twee
van de bestuursleden.