Bestuur

De Hoeksteen is een zelfstandige organisatie met één vestiging en één bestuur. Wij zijn van mening dat onze autonomie van groot belang is voor het behoud van de kwaliteit en de sfeer van onze school.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de school. Het bestuur wordt gevormd door ouders van leerlingen van De Hoeksteen. Zij werken op vrijwillige basis.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.

In het bestuur zitten momenteel: Merijn Zeeman (voorzitter), Joost Castelein (penningmeester), Maartje Devriese (secretaris), Ruth Bielderman (HR), Joost de Geus en Rinia Willemse. Tjerk van de Braak is toezichthouder. 

Het e-mail adres van het schoolbestuur is bestuur@hoeksteenbussum.nl.