Introductie

De Hoeksteen is een Katholieke Basisschool. Onze school is een echte buurtschool; veel leerlingen komen uit de directe omgeving of de wijken daar omheen.  Introductie Film RKB De Hoeksteen 2020

De jaren op de basisschool vormen een belangrijke basis voor het verdere leven. In deze jaren bieden we de kinderen, in een veilige omgeving, veel kennis en vaardigheden aan. Sociale en creatieve vaardigheden komen volop aan bod. Veel ouders dragen op school een steentje bij. Dat is niet alleen nodig, maar ook leuk. Hierdoor kunnen we veel activiteiten ondernemen en is er veel contact tussen de school en de gezinnen. Ouders zijn actief in bestuur, ouderraad en medezeggenschapsraad of helpen met hand- en spandiensten.

De school wordt bestuurd door een ouderbestuur en is daardoor geheel zelfstandig. De Hoeksteen heeft 17 groepen, 40 medewerkers en ongeveer 480 leerlingen. Momenteel hebben we de maximale capaciteit bereikt en is voor diverse groepen een wachtlijst. Ondanks deze wachtlijst bent u altijd van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en laten wij u graag de school zien. Er wordt dan gekeken of het mogelijk is uw kind te plaatsen.

Geschiedenis

De Hoeksteen is in september 1951 begonnen als R.K. Jongens- en Meisjesschool voor Lager Onderwijs. Toen heette de school nog Heilig Hartschool, genoemd naar en bestuurd door de parochie H. Hart van Jezus. De kerk van deze parochie, de naastgelegen H. Hartkerk, werd in 1983 buiten gebruik gesteld en in 1991 afgebroken. Eind jaren zestig kreeg de school een eigen, onafhankelijk bestuur en in 1972 werd de school omgedoopt tot ‘De Hoeksteen’.

Gebouw en locatie

De Hoeksteen is gehuisvest in een gebouw uit 1951 dat zo'n zeventien jaar geleden grotendeels is gerenoveerd. In 2004 is er een nieuw deel aangebouwd, waardoor onze school nu beschikt over achttien lokalen en een grote multifunctionele ruimte. Het ommuurde schoolplein biedt voldoende voorzieningen en veel speelruimte.

De school bevindt zich aan de oostzijde van het centrum van Bussum in de wijk begrensd door de Huizerweg, Ceintuurbaan, Amerfoortsestraatweg en H.A. Lorentzweg (het primaire verzorgingsgebied).