JAARAGENDA  2018 - 2019

JAARAGENDA 2018-2019
September3Eerste schooldag
 25 t/m 27Schoolkamp groepen 8
 10 t/m 14 Kennismakingsgesprekken 
 17 t/m 27Info-avonden 
 24Studiedag
Oktober1Start Kinderboekenweek
 16Kijkavond Kinderboekenweek (18.00-19.00)
 19 t/m 28Herfstvakantie
November19Versieravond Sinterklaas
 3 - 5 - 19 - 21Adviesgesprekken groepen 8
 12 en 1410-minuten-gesprekken groepen 1 t/m 7
December5Sinterklaasviering
 10Versieravond Kerst
 11Adventvieringen
 20Kerstviering - Kerstdiner - Kerstmarkt
 21 t/m 6 jan.Kerstvakantie
Januari 30 Studiedag
Februari14Rapporten groepen 3 t/m 8 mee
 5 - 7 - 12 - 14Adviesgesprekken groepen 8
 15 t/m 24Voorjaarsvakantie
 26 en 2810-minuten-gesprekken groepen 3 t/m 7 (NB. groepen 1-2 in maart!)
Maart 1Carnaval
 4Start voorjaarsproject
 12 en 1410-minuten-gesprekken groepen 2
 28Kijkavond Voorjaarsproject (18.00-19.00)
April9Studiedag
 12Koningsspelen
 18Witte donderdagviering en paasontbijt
 19 t/m 5 meiMeivakantie
Mei10 - 17 - 24Keuzecursussen groepen 5-8
 30 t/m 2 juniHemelvaart
Juni10Pinksteren
 11Studiedag
 28 Rapporten groepen 3 t/m 8 mee 
Juli1 t/m 5Gesprekken op verzoek n.a.v. rapporten
 8 - 9Afscheid groepen 8
 10 Eindviering
 11Laatste schooldag
 12 t/m 25 aug. Zomervakantie